Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

E-mail:  FKhistorie@gmail.com 

WEB:

 

 

Vinderslev Kommune      Engesvang      Funder      Links til historiske sider        Andre sider

 Skoler     Kirken     Sogneråd     Sport     Billeder     Historier fra egnen


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.
Bestyrelsen:        

Teddy Greibe Formand 20 20 70 48
Karen Frank Historiker 30 49 61 85
Herluf F. Christensen Historiker 27 51 49 13 - 86 86 73 92
Gerda Bondgaard Historiker 20 18 77 21
Jens Jørgen Pedersen Historiker 21 17 16 82 - 86 88 02 48
Annelise Jensen Kasserer 86 86 79 99
Margit Jensen Arkiv 29 45 26 38
Esther Thorsager Arkiv 23 66 17 92 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN og FATTIGGÅRDEN

Hovedgården Charlottenlund

Som jeg husker det af Peter Lidegaard

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Bagerens Torv, Frederiksdal

Dilettant i Frederiksdal

Frederiksdalsangen v/ Walther TroelsenTekst,  Noder Video

Walter Troelsen som Munk, og flere med Walther

Seværdigheder ved Bøllingsø

Hent billedserie fra Helledammen.

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden og  Fattiggården                                                                  
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard  
Helledamen indviet 1927                                     
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.  Syn for Sogn 

Pris pr. stk.   20 kr   


Hent program 2024/25     
                                                         


 
 
Hvis man søger i gamle papirer skal man være opmærksom på følgende.
Silkeborg Amt
 blev oprettet i 1662 af det tidligere Silkeborg Len, amtet blev først administreret fra Silkeborg Slot, derefter fra Silkeborg Hovedgård. Amtet blev nedlagt ved reformen af 1793. Hids og Lysgård herreder indgik herefter i Viborg Amt indtil 1970 hvor det meste af Hids Herred kom til Århus Amt og det hele i 2007 blev til Region midt.
Engesvang, Funder og Kragelund var en kommune indtil 1. april 1915 hvor det blev til 3 selvstændige kommuner.
Hinge og Vinderslev var en kommune indtil marts 1917 hvor det blev til 2 selvstændige kommuner.
Vinderslev og Hinge Kirker har samme præst, og Grathe Kirke hører til Thorning.
Funder og Kragelund sogne har samme præst og
det meste af nuværende Engesvang sogn hørte til Kragelund sogn og af det sydlige til Funder sogn. indtil der blev bygget ny kirke i Engesvang i 1895-96 (indviet 14/3 1897)  af røde mursten i romansk stil, omtr. på stedet hvor der i middelalderen havde stået en Kirke, der har været af hugne granitsten.

 


Årets lokalhistoriske arrangementer
Program
20
24/2025
 

 

 

2024
Onsdag den 10. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. ca. 19.30 Billeder fra fortiden og til nu

  

Tirsdag den 14. maj Kl. 19.00 Byvandring i Frederiksdal,
mødested Bagerens torv, kaffe medbringes


Tirsdag den 11. juni Kl. 19.00 Byvandring i Kragelund
mødested kirkens parkeringsplads og Helledam, kaffe medbringes.
Bemærk! Er flyttet til den 18. juni, fordi andre har taget pladsen.


Søndag den 1. september kl. 12 på Truust Kro, Truustgade 17, 8882 Fårvang her får vi krogryde, og derefter til Borre Landbrugsmuseum, Bakkevej 16, Borre, 8850 Bjerringbro, og Vejerslev Klosterkirke med rundvisning, kaffe medbringes, Pris 150 kr. for middag mm., Tilmelding og betaling 20207048 Teddy også mobilpay senest 26. aug.

  

Onsdag den 23. Oktober kl.19.00 i Kragelund Forsamlingshus, program kommer

 
Mandag 4. November, KL. 19. sogneaften på Silkeborg Museum, program kommer

 

2025
Onsdag den 8. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 foredrag med,
program kommer       

Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.