Valgmenigheden i Vinderslev og Hørup sogne

Tilbage

Kjellerup og Omegns Valgmenighed blev oprettet d. 14 okt. 1917 som er grundtvigsk valgmenighed, kirkeligt lægges vægt på N.F.S. Grundtvigs tanker, og som lejer Levring, Hørup og Vinderslev Kirker til de kirkelige handlinger.  Kjellerup og Omegns Valgmenighed har til huse lige over for Hørup Kirke i den gamle Tinghus der var tingsted for Lysgaard og hids samt en del af Houlbjerg Herred fra den 23. jan. 1837 se her

 


Tinghuset ca. 1900


Valgmenighedens hus 2017

 
 


Levring Kirke


Hørup Kirke


Vinderslev Kirke

 

Kjellerup og Omegns Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Som medlem af valgmenigheden er du også medlem af Den danske Folkekirke. Ligesom friskolen er et alternativ til folkeskolen, er valgmenigheden en anden mulighed indenfor folkekirken. Valgmenighedens kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse, begravelse) har samme gyldighed som i den øvrige folkekirke. se mere http://www.kjellerupvalgmenighed.dk/

Herunder Konfirmandhold


Første hold i valgmenigheden 1918
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
1 - 2 - Pastor Peter Kæstel - 4 - 5


Valgmenighed Hørup 1940
1 – 2
1 – 2 – Karen Sørensen - Anna Mary Andersen – 5
1 – 2 – Pastor Gunnar Lund-Sørensen – 4 - 5


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup Konfirmeret 26. marts 1944

Henry Andersen - Svend Aage Bach -
Pastor Gunnar Lund-Sørensen
Solveig Margrete Lund-Sørensen - Sune - Dylar - Edith Jensen - Dissing
Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup Konfirmeret 9. april 1947
1 - Ruth Kristensen - Knud Danielsen - Ove, Levring Præstegård - Erling Bjørn Jensen - Eigil Madsen - 
7 - 8 - Gerda Levring - 10 - Henry Mogensen

Pastor Gunnar Lund-Sørensen - Inger Løkkegaard - Lisbeth  - 4 - 5 - Bodil JensenKonfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1949 ved Sigurd Skovmand
Ole Bus, Kj     2a     Søren Chr. Sørensen, Kj.     Hans Andersen, Stensborg     Bent Laursen, Kj     Johannes Frederiksen, Kj     ? Gadegaard, Th     Kaj Borup Frederiksen, Kj

 Pastor Sigurd Skovmand  

 Bent Mølgaard, V     Ruth Andersen Hønholt, Hønholt      3b, Kj.     Ragna Nielsen, Mausing Skole     Edith Jensen, P     Ruth Bjerrum, V     ? Krogh, Serup
 


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1953 ved Sigurd Skovmand

Hartvig Lolk Jensen, V -  Ejnar Andersen, V -  Mogens Johansen, Duelund -  4a  -  5a -  6a -  Henning Mølgaard, V - Sven Keller, V - Jørgen Andersen, V -  Peder Pedersen, M

 1b    Sus -, L    Doris Duelund, L    4b    Ellen Margrethe Nielsen, M -  Bodil -, Kj    7b    Jytte Mølgaard, V -  Tove Isager, M    -  Hoberg,Kj    Arne Hvam, M -  Pastor Sigurd Skovmand

 1c    2c    Kitty Andersen, M -  Else Rasch Blichfeldt Sørensen, M -  Annalise -    Karen Margrethe Hjort Jensen, V    Ellen Kirstine Pedersen, M - Tove Marie Jensen, P  -   Lis Leth Jørgensen, P - 10


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1955 ved Sigurd Skovmand
Konfirmeret 25. sept. 1955 i Hørup og 18. marts 1956 i Vinderslev

Teddy Greibe Jensen, Pederstrup - Svend Erik Sørensen, Mausing - Karsten Hede Olsen, Mausing - Aksel Hjorth Jensen, Vinderslev - Thorkild Holm, Thorning -  Jørgen Andersen, Kjellerup - Steen Fenger Sørensen, Kjellerup 
      
Pastor Sigurd Skovmand - Eigil Andersen, Serup - Jens Kristian Bjørn, Mausing - Kaja Jensen, Kjellerup - Hanne Rans Jensen, Aunsbjerg - Kirsten Danielsen, Lille Mølle (forår) - Bente Hoberg Nielsen, Almtoft - Kirsten Danielsen, Kjellerup  - Aase Andersen, Vinderslev  (forår) - Erik Hansen, Thorning - Jørgen Aagaard Nielsen, Kjellerup

Birgit Valeur Nielsen, Almtoft - Else Gedsøe Madsen, Kjellerup - Lise Rans Jensen, Aunsbjerg - Karen Højgaard Jensen, Thorning - Ellen Andersen, Serup - Hanne Storgaard Nielsen, Midstrup (forår)

På billedet mangler: Kristian Munch Christensen, Humle Mølle - Jens Erik Dalsgaard Pedersen, Gl. Kjellerup - Torben Steen Andersen, Kjellerup


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1956 ved Jens Eriksen, Sjørslev, Kampp var syg

Finn Bach Rasmusen, Pederstrup – Leon Nielsen, Mausing - 3 – 4 – 5 – Frede Hvam, Mausing – 7
Pastor Eriksen -2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – Asta Hønholt, Pederstrup

Til fordeling


Valgmenighed konfirmation 1957

  Daniel Danielsen, Lillemølle - Morten Mortensen - Steen Sollock Mortensen -  Anton Mortensen, Sjørslev - Tommy Bech -  Rasmus Nørbæk -  Bent Danielsen, V  - Poul Bjørn - Knud Pedersen, V  -    Svend Aa. Kampp

 Hanne Hoberg,  -  Else Holmberg, Kj, - Birthe Danielsen, Kj -  Birthe Pedersen, V     Marie Jensen, V  -   Ingelise Mølgaard, V - Joan Barrit Nielsen, Kj


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1958 ved Svend Aage Kampp
Konfirmeret 28. sept. 1958 i Hørup og 8. marts 1959 i Vinderslev

Jens Mølgaard, Mausing - Erik Hoberg Markussen, Hinge (Forår) - Henry Nielsen,Kjellerup (Forår) - Karsten (Bech), Vinderslev (Forår) - Carl Egon Dyhr Pedersen, Almtoft - Martin Jensen, Kjellerup (Forår) 
          
Peder Mølgaard, Fruelund (Forår) - Poul Lyngsø, Kjellerup - Hans Ejnar Bomholt Jakobsen, Lundgård, Kj. - Poul Erik Ingerslev, Vinderslev - Claus Peder Flodgaar Mortensen, Gl. Kj. - Steen Nørgaard Andersen, Vandet

Birthe Isager, Mausing - Bodil Marie Jensen, Pederstrup (Forår) - Alma Dencher, Kjellerup - Hanne Bang Linde, Kjellerup - Doris Nielsen, Nørskovlund - Pastor Svend Aage Kampp

Grethe Kristoffersen, Vandet (Forår) - Else Würtz Christensen, Hørup Mølle - Bodil Ellehede Kristensen, Holm/Dalsgård - Ellen Margrethe Jensen, Pederstrup  - Jette Petersen, Kjelleruplund, Kj. - Karin Mortensen, Kjellerup - Inge Skærris, Vinderslev
  
Lene Kjær Bach, Hørup - Lisbeth Gamkjær Hermansen, Gl. Dalsgaard - Solveig Nørgaard  Andersen, Vandet - Grethe Dyhr Pedersen, Almtoft - Inger Hoberg, Almtoft - Kirsten Holmberg, KjellerupKonfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1959
Konfirmeret efterår 1959

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Ove Bjørn

Pastor Svend Aage Kampp - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Bente Dürr - 10 - 11 - 12

Fritze Hvam - Inger Andersen - Bente Sørensen - Ruth Pedersen - Birthe Bjerrum - 6 - 7 - 8 - Gerda Geert Andersen - Kirsten Hjorth Jensen - Anne Marie Mortensen


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1959
Konfirmeret  20. marts 1960 i Hørup

 Per Rasmussen -  Ole Skorstengaard ?-  Keld Primdahl - Ole Mathiasen - Henning Keller - Pastor Sv. Aa. Kampp

1. ? -  Hanne Skovborg Jakobsen  -  ? Lindberg -  ? Lindberg -  Anna Margrete Laursen - Else Skæris - Gurli Primdahl.


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1960

Hans Würtz, V  - 2 - 3 - Poul Erik Laursen, M - 5 - 6 - 7 - Søren Kristian Sørensen, M - 9

1 - Anna Margrethe Nielsen, V - Mona Nielsen - 4 - 5 -  Ruth Poulsen, L - 7 - 8 - Else Marie Skov Christensen - 10 - Sv. Aa. Kampp

Tove Hoberg - Toni Bach Johansen - 3 - 4 - Birthe Pedersen - 6 - 7Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1961
Konfirmeret 29. april1962 i Hørup og 6. maj 1962 i Vinderslev

Pastor Svend Aage Kampp - Kurt Primdahl - Arne Simonsen - Finn
Nielsen - Ove Johansen - Villy Dalsgaard - Peter Boesen - Knud S. Pedersen - Finn Hovendahl - Jørgen Hoberg Markussen - Niels Jørgen Sørensen - Finn Dalsgaard Pedersen - Knud Jensen - Per Østermark - Thorkild Hede Olsen.

Dorrit Hvam - Hanne Nørskov - Kirsten Greibe Jensen - Else Mølgaard - Niels Rørkær Madsen - Lars Mogensen - Ingrid Hvam - Astrid Lindberg - Inge-Lise Andersen - Hanne Thisted - Frode Mølgaard - Henning Skov - Svend Møller Christensen.

Dorte Kristensen - Jette Geert Andersen - Kirsten Nørgaard Jensen - Alma Elisabeth Christensen - Margit Mikkelsen - Gerd Boesen - Hanne Græm - Karen Bach, Grethe Mortensen - Liselotte Slott Jørgensen - Hanne Nygaard Petersen


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup 1962
Konfirmeret 31. marts 1963
 
Henning Bech Würtz (V)    Aage Kristoffersen (Vandet)    Johnny Dühr (K)    Ejler Rasmussen (P)    Hugo - (K)    Mads - (K)    Leif Hovendahl (K)    Per Østermark     Tove Knudsen (L)

Annette Gadegård (K)    Hanne Knudsen (L)    Bruno Mølgaard (V)    Hans Poulsen (L)    John Beenfeldt (K)    Jens Kristoffersen (Vandet)    Anne Grethe Mølgaard (P)    Karin Møller (M)     Pastor Kampp

 Anny Tove Mogensen (K)    Hanne Vestergård (P)    Anne Marie Laursen (M)   Hanne Mølgaard (M)    Annie - (Hørup mølle)     Bodil -    Erna Kristensen (V)     Jane Lyngsø (K)    Gretha Klostergaard (K)

 V = Vinderslev     K = Kjellerup    L = Levring     P = Pederstrup    M = Mausing


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup sommeren 1963

Konfirmeret Søndag 15. marts 1964 i Hørup Kirke
Finn Andersen, Mausing - ? – Anders Nørgaard, Sjørslev - Frank Nielsen, Kjellerup – Johannes Lindberg, Levring – Charley Dürr, Kjellerup – Niels Würtz, Vinderslev – Poul Erik Dam Jacobsen, Kjellerup - ? – Jan Østermark, Kjellerup
Kitty Primdal, Kjellerup – Niels Erik Svoldgaard, Kjellerup – Lars Bo Wive, Kjellerup – Christian Petersen, Kjellerup – Henning Johansen, Kjellerup – Ole Mogensen, Kjellerup – Jens Christian Laursen, Mausing – Niels Erik Hvam, Mausing - ? – Bodil Skjærris, Vinderslev – Pastor Svend Aage Kamp
Eva Pedersen, Kjellerup – Kirsten Rasmussen, Vinderslev – Bodil Jensen, Vinderslev Teglværk – Henny Johansen, Duelund – Lissie Bredsgaard, Kjellerup – Inger Jensen, Kjellerup – Mona Nielsen, Duelund – Bodil Mølgaard, Fruelund – Inge Nielsen, Mausing – Dorte Fisker, Kjellerup
Til fordeling
Carl Emil Hoberg, Kjellerup – Leif Pedersen, Kjellerup – Jens Christian Nielsen, Kjellerup – Christian Daniels, Levring


Konfirmandhold Valgmenigheden Hørup 1967
Konfirmeret 31. marts 1968
Hans Christian Staal - Erik Slott Jørgensen - Villy Toft Petersen - Jørgen Skovborg - Peter Nørskov - Kjeld Vestergaard - Klaus Høgfeldt
Pastor Svend Aage Kampp - Jens Jørgen Christensen - Jørgen Schmidt - Karin Knudsen - Jørn Jensen - Inge Dyhr
Anna Dencher - Birthe Kristensen - Lene Nielsen - Jytte Møller Nielsen - Lillian Drejer - Dorthe Mogensen - Lis Dürr - Inge Lise Mogensen - Eva Bjørn - Karen Søgreen