Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

E-mail:  FKhistorie@gmail.com
WEB:

 

 

Vinderslev Kommune      Engesvang      Funder      Links til historiske sider        Andre sider

 Skoler     Kirken     Sogneråd     Sport     Billeder     Historier fra egnen


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.


Bestyrelsen:        

Teddy Greibe Formand 20 20 70 48
Karen Frank Historiker 30 49 61 85
Herluf F. Christensen Historiker 27 51 49 13 - 86 86 73 92
Gerda Bondgaard Historiker 20 18 77 21
Jens Jørgen Pedersen Historiker 21 17 16 82 - 86 88 02 48
Annelise Jensen Kasserer 86 86 79 99
Margit Jensen Arkiv 29 45 26 38
Esther Thorsager Arkiv 23 66 17 92

 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN og FATTIGGÅRDEN

Hovedgården Charlottenlund

Som jeg husker det af Peter Lidegaard

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Bagerens Torv, Frederiksdal

Dilettant i Frederiksdal

Frederiksdalsangen v/ Walther TroelsenTekst,  Noder Video

Walter Troelsen som Munk, og flere med Walther

Se Stenholt Skove, stenrøse mm

Seværdigheder ved Bøllingsø

Stenholt krat

Hent billedserie fra Helledammen.

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden og  Fattiggården                                                                  
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard  
Helledamen indviet 1927                                     
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.  Syn for Sogn 

Pris pr. stk.   20 kr   


Hent program 2022/23     
                                                         


 
 
Hvis man søger i gamle papirer skal man være opmærksom på følgende.
Silkeborg Amt
 blev oprettet i 1662 af det tidligere Silkeborg Len, amtet blev først administreret fra Silkeborg Slot, derefter fra Silkeborg Hovedgård. Amtet blev nedlagt ved reformen af 1793. Hids og Lysgård herreder indgik herefter i Viborg Amt indtil 1970 hvor det meste af Hids Herred kom til Århus Amt og det hele i 2007 blev til Region midt.
Engesvang, Funder og Kragelund var en kommune indtil 1. april 1915 hvor det blev til 3 selvstændige kommuner.
Hinge og Vinderslev var en kommune indtil marts 1917 hvor det blev til 2 selvstændige kommuner.
Vinderslev og Hinge Kirker har samme præst, og Grathe Kirke hører til Thorning.
Funder og Kragelund sogne har samme præst og
det meste af nuværende Engesvang sogn hørte til Kragelund sogn og af det sydlige til Funder sogn. indtil der blev bygget ny kirke i Engesvang i 1895-96 (indviet 14/3 1897)  af røde mursten i romansk stil, omtr. på stedet hvor der i middelalderen havde stået en Kirke, der har været af hugne granitsten.

 


Årets lokalhistoriske arrangementer
Program
20
22/2023
 

 

 

2022
Onsdag den 12. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Flyttes til onsdag den 6. april  på grund af coronaen så håber vi det er bedre.
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. ca. 19.30 vil Ib Amdisen Møller vil fortælle om Pindstrup Mosebrug i hans barndom, hvis tråde også går til bl.a. Engesvang  Spånpladefabrik og lille VildmoseSøndag den 22. maj kl. 12 i Grønhøj Kro og museer, her vil vi spise middag, flæskesteg
+ vand/øl pris 100 kr. pr person som indbetales ved tilmelding på 20207048 (Teddy) husk navn, senest mandag den 16. maj.
Vi skal se den genopførte Sandkærgårdeladen som er fra da kartoffeltyskerne kom hertil i 1760 og deres museum og derefter medbragt kaffe i Resen/Fårbæk Naturpark som er et gammelt brunkulsområde og så til Grove Flygtningekirkegård.

 

Mandag den 15. aug. Kl. 19.00
Rundtur ved historiske steder: Klode Mølle til Klosterlund Museum. Mødested Klode Mølle


Onsdag den 26. Oktober kl.19.00
i Kragelund Forsamlingshus Ester og Tonni Thorsager vil fortælle om Kragelund Sogns Skoler

 

Mandag 7. nov. kl. 19.00 sogneaften på Silkeborg Museum med Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen.

 

2023
Onsdag den 13. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 foredrag med ?  
     

Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.