Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt

Tilbage til den lokalhistoriske side

Herunder nogle historier fra egnen
 

Slaget på Grathe Hede den 23. Oktober 1157
Gårdejer Michael Frank Stenholt fortæller
Stenholtstenen
Ude i kolonibyen Gråmose
Bindingsværkshuset i Kragelund
Mordet i Kragelund Præstegård
Har der ligget et Kongeslot i Kragelund
Jens Jensen fakte
Jens Jensen minder om slægt og historie
Jens Jensen fra min hjemstavn

 
Prisliste for skarprettere
Skomageren og kalven
Stenene på Lille Klosterlund mark
En uldkræmmer af Jens Jensen
TIL MARKED I SILKEBORG
Christianskirken i Kragelund Sogn
Niels Hansen lærer i Christianshøj
Jens Jensen dagbøger jan og feb 1900
Jens Jensen , soldat